Select Page

Förskräckligt. Men välbehövligt. Dock under all kritik att det ska behövas. Att samhället ska inse det enorma problemet ska inte behöva vara tack vare en hashtag. Men det är otroligt behövligt att detta uppmärksammas. Att våga berätta om att man blivit sexuellt trakasserad ska inte heller behöva få skjuts av en hashtag. Det ska vara en sak man ska kunna lyfta utan att skämmas och utan att vara rädd.

Men att man victimblameas är ett problem. När samhället ställer frågor som ”vad man hade på sig” och ”hur berusad man var” innan man blev utsatt för sexuella övergrepp, skuldbelägger man istället offret snarare än förövaren. Istället för att det är våldtäktsmannens fel är det helt plötsligt tjejens fel. Detta gör att man skäms för att berätta att man blivit utsatt. Men en våldtäkt är alltid en våldtäkt. Att ta på någon utan tillåtelse är alltid att ta på någon utan tillåtelse. Ett nej är alltid ett nej. Du är din egen person och du bestämmer själv vad som ska vara okej. Det är bara du som har rätt till din kropp och ingen annan.
Att det inte är någon mening att anmäla är ett problem. Våldtäktsfall läggs på hög hos polisen på grund av att man saknar resurser. Att man hotas av förövaren om man anmäler är ett problem. Det saknas polisresurser för att man ska vara tillräckligt trygg i att anmäla. I flera fall har kvinnor nekats personligt skydd eller så har det personliga skyddet rentav brustit.

Men i grund och botten är det inte detta som är grundproblemet.
Att 96% av alla anmälda våldtäkter 2016 var mot kvinnor. Det är grundproblemet.
Att 99% av alla som var misstänkta för våldtäkt 2015 var män. Det är grundproblemet.
Att det mördas en kvinna var tredje vecka av sin partner. Det är grundproblemet.
Att mer än var femte kvinna någon gång under året avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för att bli överfallen. Det är grundproblemet.

Nej. Det är inte alla män. Men det är nästan alltid män. Och det är tillräckligt många män för att vi tjejer ska öka takten på våra steg på kvällen när det går en man bakom oss. Det är tillräckligt många män för att man är beredd att använda sina nycklar som vapen. Och det är tillräckligt många män för att vi inte ska våga gå ut på kvällen. 

Sexuella övergrepp är överrepresenterade hos kvinnor. Det går inte att sätta ord på hur fel det är att man känner sig otrygg bara för att man är kvinna. Och det är på grund av destruktiva normer som detta sker. Till viss del kan politiken påverka. Hårdare straff för att markera att det är otroligt vidrigt, ökad polisiär närvaro för att signalera trygghet och ökat stöd för offer är några exempel på vad som kan göras. Men det är också upp till civilsamhället. Det är vi som ändrar normer. Så, du som är kille, fundera över hur du behandlar tjejer i din närhet. Och till alla, säg ifrån ifall ni ser något som inte är okej.

#MeToo är till för oss kvinnor. Det handlar inte om att berätta sin historier för att vinna sympati. Det handlar om att öka medvetenheten för en fråga som ofta förbises. Det handlar inte heller om att det är mer synd om kvinnor än om män som blir utsatta. Det handlar om att det är ett strukturellt problem i samhället, att man är rädd, bara, på grund av att man är kvinna. Och därför är detta för oss kvinnor. 

Vi kvinnor är offer i den mening att vi utsätts mot vår vilja. Men vi är inte offer i den mening att vi inte kan stå upp för oss själva. 

Så till alla kvinnor: Natten är din.

Alexandra Wallin
Ordförande Kävlinge MUF