Select Page

Att kunna göra vad man vill utan att påverka någon annan är kärnan i den moderata miljöpolitiken. Alla människor har rätt till att leva ett liv utan att påverkas av andras livsval. Vi strävar efter ett teknikfrämjande samhälle där individen står i centrum. Ditt hem ska fortfarande kunna vara ditt hem i framtiden, varken torka, onaturligt stora orkaner eller höjda havsnivåer ska tvinga dig att flytta. För vi moderater älskar jorden och vill värna om den. Jorden är inte bara hem förr oss miljontals människor utan också för oräkneliga djur. Vi har bara en jord och den ska vi värna om.

Grunden i liberalismen är som nämnt tidigare att inte påverkas av andras beslut. Därför är utsläpp och förereningar helt oförenligt med den moderata ideologin. Släpper man ut ska man betala och de som gör rätt för sig ska premieras. Ett moderat samhälle ska vara koldioxidneutrala så snart som möjligt.

Vi står just nu inför ett vägval, ska vi välja ett helt nytt klimat eller ett helt nytt samhälle? Som liberalkonservativa väljer vi givetvis ett nytt samhälle. Ett samhälle som tror på och främjar företag. Företagen står för framtidens teknik, utan dem kommer vi aldrig komma på nya uppfinningar. Därför är företagen de enskilt viktigaste aktörerna i omställningen. Att satsa på företagsklimat är att satsa på miljön. Låg skatt och ett bra företagsklimat är grundläggande för om vi ska kunna ställa om till ett koldioxidneutralt samhälle. Så kombinerar man även tillväxt med miljöhänsyn.

Ekonomi är viktigt för oss moderater. En grön omställning kommer givetvis att kosta pengar, det är inte billigt. Men faktum är att den globala uppvärmningen är det största hotet mot vår ekonomi. Kostnaden för att åtgärda konsekvenserna av den globala uppvärmningen är oändligt mycket större än kostnaderna att ställa om till ett grönt samhälle. Det får man verkligen inte glömma. I längden är därför det långt mest ekonomiska en grön omställning.

Alltså, vi moderater ser till individen samtidigt som vi ser till samhället i stort. Vi tror att hållbarhet handlar om att sträva efter balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. Om vi inte tar vårt ansvar blir inte världen lätt att leva i vilket leder till ofrihet för individen. Frihet är att inte påverkas av andra. Men det är inte bara för individen detta görs, utan även för planeten. Jorden har vi bara en av och att ta hand om den, det ligger definitivt i oss moderaters intresse. 

Vi vill att våra barn ska kunna leva i en fri värld. De ska kunna leka, njuta av naturen och hitta kärleken. Vara normala barn precis som vi. Glöm aldrig att det vi gör nu, det lämnar vi till nästkommande generationer. Vi sätter deras villkor, därför är det dags att agera nu!

Styrelsen i Kävlinge MUF