Select Page

Det är enkelt att stå och gapa om hur stora klimatproblemen är och inte göra något konkret åt det, ungefär som miljöpartiet gör. Då vinner man massa politiska poänger och sympatier. Men vi moderater tar klimatet på allvar och vill göra konkreta åtgärder för att komma till bukt med detta stora hot.

Miljöproblemet är inte lätt att ordna eftersom att utsläpp inte har några gränser, att vi är bra i Sverige hjälper inte oss. Om Polen eller Indien exempelvis har tonvis med kolkraft drabbar det även oss här. Därför måste vi med göra något åt problemet internationellt, för det hjälper inte att bara göra det nationellt. Länder som Indien är fortfarande i sin ”koltid”, det vill säga att de fortfarande har stora delar av sin energi från kolkraft. Indiens premiärminister sa det att ”Nu har ni I-länder haft era 150 år med kol, nu är det vår tur. Det visar verkligen på att vi snarare måste prioritera att hjälpa dem än att satsa på dyra ineffektiva lösningar (som 350 miljoner kronor till elcyklar) i Sverige. Eftersom att Sverige släpper ut så lite sett till resten av världen gör våra pengar större klimatnytta där, och dessutom är det billigare. Så mer utsläppsminskningar för samma pengar och det är så vi gör skillnad på riktigt. Det är trots allt dina skattepengar det handlar om och varje krona ska hanteras varsamt.

Men Sverige är inte felfritt och vi siktar på att bli 100% förnybara. Detta måste åtgärdas med tydlig och effektiv politik. Som vi skrev i inlägget tidigare ska vår politik vara företagsvänlig. Om vi straffbeskattar företag i Sverige stenhårt kommer de företagan bara att flytta utomlands. Man flyttar alltså problemen till ett annat land om man har höga straffskatter för företag i Sverige. Därför måste Sverige jobba aktivt för att vi ska anta en internationell beskattning på utsläpp och föroreningar. Och här i Sverige ska vi ha ett så bra företagsklimat som möjligt, bland annat genom lägre skatt och enklare för företag (mer om företagsklimat i ett annat inlägg) att vara klimatsmarta. Därför vill vi

  • Införa en skattereduktion för alla företag som klimatkompenserar. Vilket innebär att man får lägre skatt om man klimatkompenserar.
  • Investera i internationella projekt där man får mer klimatminskningar för samma summa pengar. (som CDM)
  • Införa gemensamma beskattningar på utsläpp för att inte flytta utsläppen utomlands. (Som EU ETS i Europa)

De kommunala perspektiven är givetvis också viktiga, allting börjar på lokal nivå och det är viktigt att man som kommun tar ansvaret. Det är i kommunen som man antar byggplaner där man bland annat kan välja att ansluta sig till fjärrvärme och det är också där avfallshanteringen tas hand om. Mycket går att reglera i kommunen. Det är också kommunerna som behandlar bygglovsansökningar om vindkraft. Sverige har antagit ett direktiv om att bli 100% förnybara senast 2040 och därför måste verkligen kommunrea börja ta sitt ansvar. Mellan 2014 till 2016 stoppades hälften av alla vindkraft som planerades att byggas på grund av kommunen. Det går inte längre att säga “Vi gillar vindkraft, bara inte här”. Kommunen äger även mycket mark och därför måste man förenkla för elbilar. Stora delar av Sveriges utsläpp kommer just ifrån transportsektorn och där måste det vara enklare att kunna övergå till ett klimatsmart alternativ. Därför tycker vi i Kävlinge MUF att

  • Det kommunala vetot vid etablering av vindkraft avskaffas.
  • Fastighetsskatten för vindkraft ska avskaffas
  • Införa krav på laddstolpar på varenda kommunal parkeringsplats. Det handlar alltså inte om att kommunen ska bygga laddstolpar utan att man ska tillåta privata aktörer att etablera sig där.

Vi behöver också göra mycket för att minska transportsektorns påverkan nationellt så moderaterna vill införa krav på att successivt kvotera in mer och mer biobränsle i lastbilar. Sen vill vi också göra det billigare för företag att transportera gods med tåg genom att differentiera banavgiften. Och givetvis ska kollektivtrafiken fungera perfekt så att ALLA har möjlighet att använda sig av den och att kunna lita på den. Och sist men inte minst vill vi ha en miljöbilspremie, så när du köper en elbil får du en summa pengar sponsrat av staten.

Men miljöpolitik är mer än detta, det är även om landsbygd, matsvinn, biologisk mångfald, gruvdrift,  jordbruk, havet och en massa mer. Tyvärr får vi inte plats med allt i ett inlägg men det kommer fler inlägg i framtiden. Det viktigaste att ta med sig är att utsläpp inte är lokala och 1 kg minskat utsläpp i Sverige är lika mycket värt som ett 1 kg minskat utsläpp i Indien, bara att det är billigare och gör mer nytta där och därmed hanteras dina skattepengar mer varsamt. Miljöfrågan är komplex och det gäller att ta hänsyn till sociala, ekonomiska och ekologiska frågor vilket vi moderater gör till skillnad från partier som Miljöparitet. Men mer om det en annan gång.

Detta var det sista inlägget i vår klimatvecka för denna gången! Vi tackar för att ni har hängt med och vi fortsätter givetvis ta kampen för klimatet i framtiden också för bara för att klimatveckan är slut så är inte miljöproblemen slut.

Styrelsen i Kävlinge MUF