Select Page

NEJ tack till TV-skatt!

“Radio- och tv-avgiften bör skrotas och ersättas med en inkomstbaserad skatt.” Det skriver public service-kommittén i sitt förslag till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). I dag i Sverige betalar alla som innehar en TV en slags avgift för...